fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
085-1859944 •

ชื่อสินค้า : โปรแกรมบัญชีเงินเดือน
รหัสสินค้า : A000000168
ปรับปรุงล่าสุด : 11/1/2562


ขอแนะนำ 4 IN 1 สุดยอดการบริหารจัดการงานบุคคลครบวงจร คุ้มค่า ครบครัน และคล่องตัวทีสุดเป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ครอบคลุมเรื่องการจัดทำเงินเดือนงานบริหารบุคคลตลอดจนงานบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพงานให้กับองค์กร ช่วยให้ความถูกต้องแม่นยำ 100% เรื่องการคำนวณภาษี การใช้งานง่ายคล่องตัว มีรายงานสมบูรณ์ครบถ้วน

 ลักษณะเด่น :

-เลือกใช้ได้ 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ ใช้ง่ายเหมาะกับคนไทย ไม่จำกัดจำนวนพนักงาน เหมาะสำหรับองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่
-มีบริษัทใช้งานจริงมากกว่า 2,000 บริษัท

ฟังก์ชั่นการทำงาน 4 in 1 การบริหารจัดการงานบุคคลครบวงจร :

1.โปรแกรมบัญชีเงินเดือน ( PR : Payroll System)

2.โปรแกรมบริหารงานบุคคล (HR : Human Resources System)
   - ระบบรับสมัครพนักงาน (Recruit System)
   - ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน (Personnel System)
   - ระบบทะเบียนประวัติฝึกอบรม (Training System)

3.โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน (TR : Time Recorder System) และสำหรับโรงงาน (TA : Time Attendance System - Factory)

4.โปรแกรมจัดการความปลอดภัย (SC : Security Management System

พร้อมด้วยระบบเสริมประสิทธิภาพการทำงาน 3 ระบบ

5.ระบบบันทึกเวลาทำงานสำหรับโรงงาน (GENiUS TA)

6.ระบบบริหารการลาออนไลน์(GENiUS Leave Online)      

7.ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ (GENiUS Payslip Online)

    จุดสำคัญสุดเพื่อช่วยการคำนวณหาภาษีเงินได้ของพนักงาน และจัดเก็บประวัติทั่วไปของพนักงานพร้อมรูปภาพ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติครอบครัว คู่สมรส ความสามารถพิเศษ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคคลโดยตรง ตลอดจนช่วยคำนวณจำนวนชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา จำนวนวันทำงาน วันขาด วันลาต่างๆ นำมาสรุปเป็นรายคน และนอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์รายงานที่จำเป็นต่างๆเพื่อส่งให้หน่วยงานราชการ (กรมสรรพากร) เช่น ภ.ง.ด.1,1ก, 91, ม.50ทวิ หรือส่งให้สำนักงานประกันสังคม ได้แก่ ส.ป.ส.1-10, 6-08, 1-03, 6-09, ม.47 หรือส่งรายงานเงินสะสมให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนรายงานต่างๆที่สำคัญเก็บไว้ใช้ภายในบริษัท ได้แก่ ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานสรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย-ค่าล่วงเวลาของบริษัท รวมทั้งการโอนเงินผ่านธนาคารในรูปของไฟล์กว่า 20 ธนาคาร โดยมั่นใจได้ถึงความรวดเร็ว ถูกต้อง และสมบูรณ์ของโปรแกรม

GENiUS-PR for Windows …. สุดยอดโปรแกรมอัจฉริยะ…. สร้างโปรแกรมให้มีความสามารถพิเศษได้ดีเยี่ยม ด้วยคุณสมบัติเด่น ดังนี้

 • ง่ายต่อการใช้งาน เพราะมีภาษาให้เลือกใช้ 2 ภาษา ทั้งไทยและอังกฤษในโปรแกรมชุดเดียว
 • รวม 3 ระบบเข้าด้วยกันภายในโปรแกรมชุดเดียว ประกอบด้วยระบบบัญชีเงินเดือน ระบบบริหารงานบุคคล และระบบบันทึกเวลาทำงาน
 • ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล เหมาะสมกับทุกธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็ก ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่
 • มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจ เช่นธุรกิจซื้อมาขายไป ผลิตเอง ค้าปลีก บริการ ส่งออก และในรูปบริษัทในเครือ (มีสาขา)
 • ทำงานบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ (PC) ภายใต้ระบบปฏิบัติการ ได้แก่ Windows 95/98/ME/XP และบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่งาน (SERVERS) ได้แก่ Windows NT, 2000, NetWare
 • สามารถทำงานได้ทั้ง ในแบบ Single User แต่ละเครื่องแยกอิสระจากกัน และทำงานแบบ Multi User บนเครือข่าย LAN เป็นระบบที่มีเครื่องหลายเครื่องเชื่อมต่อกัน เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน
 • เป็นระบบ Open System เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลได้หลากหลาย เช่น DB2, MS/SQL, ORACLE, MS/Access, Interbase, Informix เป็นต้น
 • มีรายงานทุกรูปแบบอย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้ไม่ต้องสร้างเอง แสดงผลได้ทั้งทางจอภาพ เครื่องพิมพ์ และไฟล์
 • สามารถพิมพ์ลงไฟล์ Text File ไปสร้างงานใน MS-Excel ได้อย่างสมบูรณ์
 • มี Help เพื่อช่วยเหลืออธิบายการใช้งานประกอบทุกหน้าจอ ทุกขั้นตอน และข้อแนะนำอย่างละเอียด
 • ข้อมูลปลอดภัยด้วย ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) จากผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ
 • จัดเก็บข้อมูลได้หลายชด หลายบริษัท สะดวกในการดูแลข้อมูลทางบัญชีของบริษัทในเครือ
 • ให้ความถูกต้อง 100 % เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้ ตอนสิ้นปีไม่มีภาระภาษีขอคืน หรือจ่ายเพิ่มอีก
 • คุณสมบัติการ Merge Files ช่วยบันทึกรายวันจากหลายเครื่อง และช่วยต่อข้อมูลแต่ละสาขาในบริษัทในเครือ
 • ผ่านการทดสอบ (QC) จากผู้เชี่ยวชาญด้านงานบัญชี
 • มีระบบการค้นหาข้อมูลรวดเร็วจนน่าทึ่ง เช่นค้นหาได้ทั้งรหัสพนักงาน, ชื่อ-นามสกุลพนักงานทั้งไทยและอังกฤษ
 • มีหัวข้อการสำรองข้อมูลอันมีค่า (Backup/Restore) โดยผู้ใช้ไม่ต้องเขียนคำสั่งเอง
 • ตรวจสอบการคำนวณรายได้ และภาษีได้ทันที เพื่อการตรวจเช็คข้อมูลได้รวดเร็วหาจุดผิดพลาด แก้ไขได้ทัน

แก้ไขรหัสได้ตลอดเวลา และง่ายดาย โดยระบบจะตามแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องย้อนหลังให้อัตโนมัติ

ระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll System)
ระบบ บัญชีเงินเดือน เป็นระบบที่ช่วยในการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน ลูกจ้างซึ่งมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเสียภาษีเงินได้ให้แก่รัฐบาล และช่วยเตรียมรายงานที่จำเป็นต่างๆ เพื่อส่งให้กรมสรรพากร ส่งธนาคาร ส่งสำนักประกันสังคม หรือทำรายงานใช้ภายในบริษัทเพื่อการสรุปวิเคราะห์ และตรวจสอบได้ทันตามเวลา ระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณรายได้และภาษี ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างเสียเวลาและมีโอกาสผิดพลาดสูง ให้เสร็จอย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ถ้าเลือกคำนวณภาษีแบบปรับเอง ยังสามารถคำนวณภาษีแต่ละงวดสะสะไว้รวมกัน เท่ากับจำนวนภาษีที่ต้องเสียทั้งปีโดยไม่มีเงินภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือขอ คืนตอนสิ้นปี

คุณสมบัติเด่นของระบบ

 1. ใช้ได้กับทุกบริษัท รองรับการคิดภาษี จ่ายเงินทุกรูปแบบ
 2. กำหนดปีศักราชได้ทั้ง ปี พ.ศ หรือ ค.ศ ก็ได้
 3. แก้ไขข้อมูลและคำนวณภาษีใหม่ทุกครั้งจนกว่าจะถูกต้อง ก่อนประมวลผลสิ้นงวด
 4. กำหนดข้อมูลแผนก, ฝ่าย, ตำแหน่ง ได้ไม่จำกัดและแก้ไข ได้ตลอดเวลาอย่างง่ายดาย
 5. บันทึกชื่อ-นามสกุลของพนักงาน ได้ 2 ไทยและอังกฤษ
 6. ค้นหาข้อมูลพนักงานได้ง่าย ทั้งรหัส/ชื่อไทย/อังกฤษ
 7. จัดเก็บรูปภาพพนักงานได้
 8. ตรวจสอบผลการคำนวณภาษีได้ทันที โดยแจงทุกขั้นตอน
 9. เลือกวิธีคำนวณภาษีได้ 2 แบบ คือ แบบปรับเองตามเดือน และแบบคูณ 12 ตลอด
 10. กำหนดจ่ายเงินให้กับพนักงานได้ 4 ประเภท คือ รายเดือน รายวัน รายชั่วโมง และรายเหมา
 11. เลือกวิธีหักภาษีตามนโยบายของบริษัทได้ถึง 3 แบบ คือ
  11.1 นายจ้างออกให้ครั้งเดียว
  11.2 นายจ้างออกให้ตลอดไป 
  11.3 หักภาษี ณ ที่จ่าย
 12. กำหนดงวดการจ่ายเงินได้สูงสุด 1-4 งวดต่อเดือน
 13. เลือกคำนวณภาษีทุกงวด หรือเฉพาะงวดสุดท้าย (กรณีงวดการจ่ายเงินมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน)
 14. จ่ายรายได้อื่นๆไม่พร้อมเงินเดือนได้ เช่น ค่านายหน้า
 15. หักเงินวันขาดอัตโนมัติได้
 16. ปัดเศษสตางค์ได้เองตามที่กำหนด โดยเลือกปัดเศษในส่วน รายได้ ค่าล่วงเวลา รายจ่าย ภาษี เงินได้สุทธิ ฯลฯ
 17. เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆได้เอง ได้แก่ตารางค่าลดหย่อน และอัตราภาษีเงินได้ รวมทั้งการคิดประกันสังคม
 18. การจ่ายรายได้/ค่าใช้จ่าย เป็นบาท หรือ เปอร์เซ็นต์ (%)
 19. ค่าล่วงเวลา บันทึกเป็นจำนวนบาท หรือจำนวนเท่า ก็ได้
 20. รองรับการหักเงินกู้ยืมจากบริษัท
 21. รองรับการคำนวณภาษีเงินชดเชย ตามกฎหมายแรงงาน
 22. การจ่ายเงินโบนัส แบบจ่ายแยกหรือจ่ายพร้อมเงินเดือนได้
 23. กำหนดแบบการจ่ายเงินให้พนักงาน 2 แบบ คือ เงินสด หรือโอนเข้าธนาคารต่างๆในรูปรายงาน หรือโอนขึ้นดิสเก็ต
 24. จัดทำรายงานประกันสังคม ได้แก่ สปส.1-10 ส่งสำนักงานประกันสังคมในรูปรายงาน หรือรูปของดิสเก็ตผ่านธนาคารกรุงไทย รวมถึง สปส.6-08 , 1-03, 6-09 และ ม.47
 25. จัดทำ ภ.ง.ด.1, 1ก, 91 ในรูปรายงาน หรือโอนขึ้นดิสเก็ต
 26. เลือกพิมพ์ฟอร์มบน Pre-Print form หรือกระดาษ A4 ก็ได้
 27. รองรับการปรับอัตราเงินเดือน แบบเป็นรายคน หรือเป็นช่วง ทั้งบาท และเปอร์เซ็นต์ (%)
 28. มีแฟ้มข้อมูลที่จำเป็นให้โดยไม่ต้อง บันทึกเอง เช่น ชื่อประเทศ ชื่อจังหวัด ชื่ออำเภอ รหัสไปรษณีย์ รหัสวุฒิการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา เป็นต้น เพื่อสะดวกในการใช้งานทันที

มีรายงานที่สมบูรณ์แบบอย่างครบถ้วน สามารถพิมพ์ได้ทันที โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาสร้างฟอร์มรายงานเองได้แก่

รายงานข้อมูลพนักงาน
• รายงานรายชื่อพนักงาน
• รายงานรายละเอียดพนักงาน
• รายงานสถานะพนักงาน

รายงานเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินบริษัท
• รายงานรายละเอียดเงินกู้
• รายงานสัญญาที่ถึงกำหนดชำระ

รายงานที่เก็บไว้ใช้เองภายในบริษัท
• รายงานบันทึกข้อมูลประจำงวด
• รายงานรายได้-ค่าใช้จ่าย-ภาษีพนักงาน
• รายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงาน
• รายงานค่าล่วงเวลา
• รายงานเกี่ยวกับเงินกู้ประจำงวด
• รายงานใบจ่ายเงินเดือน (Pay slip) 
• รายงานสรุปการเสียภาษีประจำปี
• รายงานรายได้/ค่าใช้จ่าย/ค่าล่วงเวลา
• รายงานข้อมูลยกมาจากบริษัทเดิม

 

รายงานที่นำส่งธนาคาร
• รายงานบัญชีธนาคาร ทั้งแบบรายงาน 
• ส่งข้อมูลโอนขึ้นดิสเก็ตผ่าน 20 ธนาคาร 

รายงานที่นำส่งกรมสรรพากร

• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 (ภ.ง.ด.1) 
• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1 ก (ภ.ง.ด.1ก) 
• หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ม.50ทวิ) 
• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 91 (ภ.ง.ด.91) 
• หนังสือรับรองการหักเงินประกันสังคม
• รายงานที่นำส่งสำนักประกันสังคม
• รายงานเงินสมทบ (สปส.1-10)
• รายงานหลักฐานการหักเงินสมทบ (ม.47)
• แบบแจ้งการรับผู้ประกันตน (สปส. 6-08, 1-03)
• แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส. 6-09)
• ค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน
• รายงานที่นำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• รายงานเงินสะสมประจำเดือน และปี

 * ระบบบริหารงานบุคคล (HUMAN RESOURCES)
เป็น ระบบที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน ตั้งแต่เริ่มสมัครงาน เก็บประวัติส่วนตัวและประวัติทั่วไปเพื่อใหฝ่ายบุคคลพิจารณาคัดเลือกเป็น พนักงาน ประกอบด้วย

 1. บันทึกข้อมูลการรับสมัครงาน ตั้งแต่ประวัติส่วนตัวและพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติครอบครัว คู่สมรส ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง เงินเดือนที่ต้องการ รวมถึงรูปภาพของผู้สมัคร
 2. สามารถคัดเลือกผู้สมัครตามเงื่อนไขต่างๆ เช่นตามกลุ่มผู้สมัคร ตามตำแหน่งว่าง ตามวุฒิการศึกษา วันที่สมัคร เป็นต้น
 3. จัดพิมพ์รายงานรายละเอียดใบสมัครเพื่อส่งให้หัวหน้างานที่ต้องการคัดเลือกได้ตลอดเวลา
 4. มีแฟ้มข้อมูลที่จำเป็นโดยไม่ต้องบันทึกเอง เช่น ชื่อประเทศ จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
 5. สามารถโอนแฟ้มข้อมูลผู้สมัคร ไปเป็นพนักงานได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
 6. จัดเก็บแฟ้มใบสมัครไว้ตลอดจนกว่าต้องการลบแฟ้มใบสมัครออกเอง

มีรายงานที่สมบูรณ์แบบอย่างครบถ้วน สามารถพิมพ์ได้ทันที ได้แก่
• รายงานรายละเอียดใบสมัคร
• รายงานรายชื่อและสถานะผู้สมัคร


ระบบบันทึกเวลาการทำงาน (TIME RECORDER)
เป็น ระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานที่มีการทำงานเป็น กะ หรือพนักงานประจำ และช่วยคำนวณจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลา จำนวนวันทำงาน, วันขาด, วันสาย และวันลาต่างๆ โดยจะอ่านข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร และสามารถนำมาสรุปเป็นรายคนให้อัตโนมัติ คุณจะทราบว่าพนักงานแต่ละคนมาทำงานกี่วัน มีวัดขาด ลา มาสายกี่ครั้ง กี่ชั่วโมง และวันใดบ้าง แล้วเมื่อครบงวดหนึ่งๆ นำข้อมูลโอนเข้าสู่ระบบเงินเดือนได้ทันที เพื่อคำนวณค่าล่วงเวลา และภาษีต่อไป 

คุณสมบัติเด่นของระบบ

 1. ข้อมูลเข้าจะเป็น Text File ที่ได้มาจากเครื่องรูดบัตร
 2. ใช้ได้กับเครื่องรูดบัตรทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็น Text File ระบบสามารถเลือกตำแหน่งของข้อมูลได้
 3. ใช้ได้กับพนักงานรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง รายเหมา
 4. รองรับการทำงานเฉพาะธุรกิจที่มีการรูดบัตรเข้า-ออก 2 คู่เวลาใน 1 วัน (แยกเป็นเวลาปกติ 1 คู่ และ ช่วง OT 1 คู่)
 5. ระบบจะคำนวณเวลารูดบัตรเข้า-ออกให้อัตโนมัติ
 6. ปรับปรุงข้อมูลเวลาก่อนที่จะสะสมเข้าสู่ ระบบเงินเดือน
 7. กำหนดการปรับเศษเวลาสำหรับค่าล่วงเวลาได้
 8. กำหนดรหัสประเภทการลาได้สูงสุด 20 ประเภท
 9. กำหนดตารางเวลาทำงานภายในบริษัท ได้ไม่จำกัดกะ
 10. บันทึกข้อมูลการลาได้ทั้งเป็นช่วง เป็นวัน และเป็นชั่วโมง

มีรายงานที่สมบูรณ์แบบอย่างครบถ้วน สามารถพิมพ์ทันที โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาสร้างฟอร์มรายงานเอง ได้แก่

 • รายงานข้อมูลดิบจากเครื่องรูดบัตร
  • รายงานเวลารูดเข้า-ออก
  • รายงานสรุปชั่วโมงค่าล่วงเวลา
  • รายงานตารางเวลาทำงาน
  • รายงานการลางาน
  • รายงานสรุปการทำงานประจำเดือน ปี
  • รายงานปฏิทินการทำงานและวันหยุด
  • รายงานกะทำงานมาตรฐาน

 

การรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll)

มาตรฐานซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) โดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
     สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (The Association of Thai Software Industry : ATSI)   ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสากรรมซอฟต์แวร์ของไทยให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศ ได้ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว จึงเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย สามารถผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในระดับประเทศ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงกำหนดการรองรับมาตรฐานซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) โดยมีการรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) โดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย มีการแบ่งซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองออกเป็น 3 ระดับ ตามระดับความสามารถของซอฟต์แวร์ ได้แก่
 ● ระดับ Platinum : เป็นซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมขั้นสูง (คุณสมบัติสูงสุด)
 ● ระดับ Titanium : เป็นซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม (คุณสมบัติระดับกลาง)
 ● ระดับ Gold : เป็นซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) ที่มีคุณสมบัติระดับพื้นฐาน
      
      ดังนั้น องค์กรธุรกิจที่มองหาซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ให้สังเกตตราสัญลักษณ์ดังรูป
สินค้าที่เกี่ยวข้อง...